Najczęściej zadawane pytania - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez Mieszkańców ws. budowy sieci gazowej.

Co należy zrobić, aby przyłączyć się do sieci gazowej?

Przyłączenie obiektu do sieci gazowej odbywa się na wniosek Klienta, na podstawie którego PSG sprawdza techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego. Wówczas należy wypełnić WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ. Uzupełniony wniosek wraz z załącznikami można składać w Urzędzie Gminy Radzanowo ul. Płocka 32, pok. 32. Niezbędnym warunkiem przyłączenia do sieci gazowej jest posiadanie tytułu prawnego do przyłączanej nieruchomości.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosków?

Dokumenty, które należy załączyć do wniosku:

Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci, usytuowanie sąsiednich obiektów oraz propozycję lokalizacji punktu wyjścia z systemu gazowego. Warunek ten spełnia m.in. mapa do celów informacyjnych lub opiniodawczych w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 uwzględniająca aktualny stan rozgraniczenia działek. Należy również zaznaczyć na mapie proponowaną lokalizację szafki gazowej lub kotłowni gazowej.

Ile ważne są warunki przyłączenia do sieci gazowej?

Warunki przyłączenia do sieci gazowej ważne są 2 lata.

Czy Gmina Radzanowo jest inwestorem sieci gazowej?

Zarządcą i inwestorem sieci gazowej na terenie gminy Radzanowo jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Gmina Radzanowo pośredniczy w naborze wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.

Kiedy będzie można przyłączyć się do sieci gazowej?

Etap budowania zaprojektowanej sieci gazowej przewidywany jest do końca 2018 roku, natomiast przewidywany czas przyłączania do sieci gazowej poszczególnych posesji to 2019 rok.

Chcę kupić działkę budowlaną, jak sprawdzić czy istnieje możliwość podłączenia do sieci gazowej dla tej działki (brak tytułu prawnego do nieruchomości)?

Jeżeli nie posiadają Państwo tytułu prawnego do nieruchomości (obiektu / lokalu), do którego ma być doprowadzone paliwo gazowe, mogą Państwo złożyć wniosek o określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej lub wniosek o określenie warunków przyłączenia, przy czym na wniosku o określenie warunków przyłączenia należy zaznaczyć, że „wniosek dotyczy zapytania o możliwości przyłączenia do sieci gazowej”. W takim przypadku do składanego wniosku należy załączyć aktualną mapę sytuacyjną terenu do celów informacyjnych z zaznaczonym miejscem odbioru paliwa gazowego.

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość