Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Siedziba:

budynek Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie

ul. Szkolna 3 09-451 Radzanowo Tel. / fax: 24 265 44 19

NIP:  7742831964
Nr konta: 17 9042 1013 0135 1770 2000 0010 (BS „Mazowsze”)

Zarząd:

Tomasz Siekierski - Prezes Zarządu
Anna Latarska - Wiceprezes Zarządu
Teresa Skupniewska - Skarbnik
Agnieszka Ziemkiewicz - Sekretarz
Monika Ulicka- Członek Zarządu
Monika Witkowska-Członek Zarządu
Piotr Jakubowski - Członek Zarządu
 

Od chwili utworzenia do maja 2008 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo (SPGR) działało w oparciu o swój statut  i realizowało różnorodne zadania pozyskiwanie funduszy pieniężnych na swoja działalność, w tym:

 1. prowadzenie działalności zarobkowej /realizacja zlecenia programu LEADER PLUS, mającego na celu aktywizację obszarów wiejskich i zbadanie potrzeb środowiskowych mieszkańców Gminy Radzanowo);
 2. pozyskiwanie funduszy na zasadzie sponsoringu;
 3. pozyskiwanie środków ze źródeł niepublicznych /projekty/;
 4. pomoc materialna potrzebującym dzieciom z lokalnych szkół podstawowych i gimnazjum, w tym:
  • zakup podręczników;
  • dofinansowanie do wyjazdów wypoczynkowych
  • pomoc finansowa dzieciom i młodzieży uzdolnionej artystycznie w rozwijaniu swojego talentu /warsztaty/
  • Tworzenie miejsc pracy dla bezrobotnych, rekrutacja ankieterów biorących udział w programie LEADER PLUS;
  • Pomoc rzeczowa dla najbiedniejszych mieszkańców Gminy Radzanowo w formie przekazywania pozyskanej żywności

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość