Komisje - Rada gminy - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Komisja Rewizyjna

 • Urszula Jaszczak - Przewodnicząca Komisji
 • Joanna Lewandowska-Bieniek - członek Komisji
 • Rafał Gorsiak- członek Komisji
 • Krzysztof Sobczak -członek Komisji
 • Anna Tokarska -członek Komisji

Komisja Oświaty, Budżetu, Bezpieczeństwa i Spraw Socjalnych

 • Krzysztof Sobczak - Przewodniczący Komisji
 • Marcin Woźniak – Z-ca  Przewodniczącego Komisji
 • Marlena Konopacka - członek Komisji
 • Robert Tokarski – członek Komisji

Komisja Rolnictwa i Gospodarki

 • Sylwester Dębski - Przewodniczący Komisji
 • Kamil Raczyński - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Michał Wojciechowski - członek Komisji
 • Kazimierz Gajewski – członek Komisji
 • Krzysztof Janecki – członek Komisji
 • Włodzimierz Pełka – członek Komisji
 • Anna Tokarska – członek Komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 • Krzysztof Janecki - Przewodniczący Komisji
 • Włodzimierz Pełka - Członek Komisji
 • Rafał Gorsiak - Członek Komisji

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość