Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy w Radzanowie - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Kierownik: Jan Bąbała

ul. Rolna 4
09-451 Radzanowo
tel. (24) 261 34 21 - Biuro Obsługi Klienta

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Zakres świadczonych usług

  • utrzymanie dróg
  • utrzymanie czystości na terenie gminy Radzanowo
  • prace remontowo - budowlane

STAWKI OPŁAT ZA POBIERANĄ WODĘ I ODPROWADZANE ŚCIEKI OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY RADZANOWO  W OKRESIE 15.01.2018r. – 14.01.2019r

  1. Stawka opłaty za 1 m3 dostarczonej wody dla ludności i celów socjalno-bytowych - 3,00 zł netto (8% VAT)
  2. Stawka opłaty za 1 m3 dostarczonej wody dla zakładów i instytucji 3,45 zł netto (8% VAT)
  3. Stawka opłaty za 1 m 3 dostarczanej wody dla ludności i celów socjalno-bytowych dla odbiorców, którzy zdeklarują i zrealizują zakup wody powyżej 500 m3 / rok 2,00 zł netto (8% VAT)
  4. Stawka opłaty za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla ludności i na cele socjalno-bytowe 6,50 zł netto (8% VAT)
  5. Stawka opłaty za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla zakładów i instytucji 8,50 zł netto (8% VAT)
  6. Stawka roczna opłaty abonamentowej liczonej na jednego odbiorcę 58,40 zł netto (8% VAT)

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość