Szybki kontakt - Strefa mieszkańca - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

 • Sekretariat
  24 369 50 10
 • Sekretariat - Fax
  24 369 50 11
 • Referat Budownictwa
  Drogi Gminne, Oświetlenie
  tel. (24) 369 50 12
 • Referat Budownictwa
  Współpraca z Sołectwami, Organizacje Pozarządowe, Ochrona Środowiska, Rolnictwo, Odpady komunalne - odbiór
  tel. (24) 369 50 13
 • Referat Budownictwa
  Zagospodarowanie Przestrzenne, Podziały Nieruchomości
  tel. (24) 369 50 14
 • Referat Budownictwa
  Inwestycje, Zamówienia Publiczne
  tel. (24) 369 50 15
 • Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół
  Kierownik
  tel. +48 797 870 630
 • Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół
  tel. +48 797 870 833
 • Ewidencja Ludności
  tel. (24) 369 50 18
 • Urząd Stanu Cywilnego
  tel. (24) 369 50 19
 • Referat Finansowy
  Podatki, zaświadczenia, akcyza, odpady komunalne - deklaracje
  tel. (24) 369 50 20
 • Referat Finansowy
  Działalność gospodarcza, księgowanie - woda i odpady komunalne; podatek od środków transportowych
  tel. (24) 369 50 21
 • Wydawanie Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych
  tel. (24) 369 50 22
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społeczej
  Asystent Rodziny
  tel. (24) 369 50 23
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społeczej
  Pomoc Środowiskowa
  tel. (24) 369 50 24
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społeczej
  Świadczenia Wychowawcze
  tel. (24) 369 50 25
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społeczej
  Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny
  tel. (24) 369 50 26
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społeczej
  Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny
  tel. (24) 369 50 27
 • Referat Finansowy
  Księgowość Budżetowa
  tel. (24) 369 50 28
 • Referat Finansowy
  Księgowość Budżetowa
  tel. (24) 369 50 29
 • Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy w Radzanowie
  tel. (24) 261 34 21
 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  tel. +48 723 313 105
 • Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie
  tel. +48 661 381 943
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie
  tel. (24) 261 34 42
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie- Filia Rogozino
  tel. (24) 364 56 56
 • Szkoła Podstawowa w Radzanowie
  tel. (24) 265 46 52
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rogozinie
  tel. (24) 263 77 77
 • Samorządowe Przedszkole w Radzanowie
  tel. (24) 265 43 44

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość