Informacje z LVIII sesji rady gminy - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Wczorajsza nadzwyczajna sesja rady gminy odbyła się z uwagi na potrzebę wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej. Zmiany te związane są m.in. z projektem „Gmina Radzanowo wspiera szkolne dzieci wyjątkowo” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś X. Edukacja dla rozwoju regionu; Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna. Szkoła Podstawowa w Radzanowie pozyskała dotację na realizacje wyżej wymienionego projektu, w ramach którego organizuje wiele dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży.

Zgodnie z wymaganiami prawnymi przebieg obrad prezentowany jest pod adresem:

https://radzanowo.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość