Spotkanie wójta z sołtysami - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Październikowe spotkanie wójta z sołtysami rozpoczęło się od informacji na temat zbliżających się wyborów parlamentarnych. Pani Joanna Wiśniewska, kierownik Referatu Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich Urzędu Gminy w Radzanowie, omówiła najistotniejsze zmiany tj. nowy lokal wyborczy w Ślepkowie Szlacheckim oraz bezpłatny transport mieszkańców do i z lokalu wyborczego właściwego dla miejsca zamieszkania (lub pobytu), w którym wyborca został ujęty w spisie wyborców. Więcej informacji na stronie:

http://radzanowo.bipgmina.pl/cms/22706/wybory_do_sejmu_rp_i_senatu_rp_oraz_referendum otwiera się w nowej karcie

Głównym tematem poruszonym na dzisiejszej naradzie było przedstawienie bieżących informacji na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Ponad to sołtysi mieli możliwość omówienia spraw i problemów dotyczących bezpośrednio ich miejscowości.

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość