NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2023/2024 - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Szanowni Mieszkańcy !

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzanowie informuje, że od dnia 1 sierpnia br. można składać drogą tradycyjną (papierową) wnioski na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 na następujące świadczenia: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 lipca br. wnioski na w/w świadczenia można składać online przez stronę Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej empatia.mpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.

Przypominamy, że wnioski składa się w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia.

Wzory wniosków dostępne będą na stronie Gminy Radzanowo w zakładce Do pobrania lub na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, natomiast od dnia 1 sierpnia br. można będzie je pobierać osobiście w siedzibie ośrodka.

Podstawą szybkiej realizacji świadczenia jest prawidłowo wypełniony wniosek oraz dostarczenie wymaganych ustawami dokumentów. Wnioskodawcy proszeni są o dokładne wypełnienie danych osobowych, numeru PESEL, informacji o legitymowaniu się orzeczeniem dziecka, wskazanie konta na który należy przekazać świadczenie.

W przypadku ubiegania się o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa jest rok 2022. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie, ul. Płocka 32 codziennie od poniedziałku do piątku osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 24 369 50 27 oraz na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Świadczenia rodzinne

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 390 z późn.zm.) :

  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 30 listopada.
  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Fundusz alimentacyjny

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1300):

  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

 

GOPS Radzanowo

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość