Zgłoś szkodę rolniczą - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Wójt Gminy Radzanowo informuje, że rolnicy mogą złożyć wniosek o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na obszarach, w których (zgodnie z monitoringiem suszy prowadzonym przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach) istnieje zagrożenie spadku plonów z powodu suszy.

Koniecznym zatem pozostaje złożenie w pierwszej kolejności wniosku o oszacowanie w aplikacji publicznej „Zgłoś szkodę rolniczą”. Instrukcję jak należy złożyć wniosek w aplikacji znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Aplikacja suszowa jest dostępna w linku:

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign otwiera się w nowej karcie

Jeżeli poszkodowany w wyniku suszy rolnik chciałby, aby oszacowania szkód dokonała również komisja (nie zgadza się z oszacowaniem po złożeniu wniosku w aplikacji), wówczas powinien złożyć do Urzędu Gminy w Radzanowie wniosek. Jednocześnie należy wskazać, że warunkiem rozpoczęcia prac komisji terenowej w przypadku suszy jest zgłoszenie wystąpienia szkód w terminie umożliwiającym ich oszacowanie, nie później niż do dnia 15 września roku wystąpienia szkody. Nawet jeżeli rolnik złoży wniosek o oszacowanie szkody przez komisję, ta może wyjechać w teren dopiero po zgłoszeniu przez rolnika szkody w aplikacji internetowej.

Zgodnie z normą zawartą w rozporządzeniu zmieniającym, komisja winna oszacować szkody spowodowane przez suszę w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku przez producenta rolnego, nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodu upraw.

Wniosek o oszacowanie szkód w wyniku suszy do odbioru w Urzędzie Gminy lub do pobrania ze strony Gminy TUTAJ otwiera się w nowej karcie Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w danym roku wegetacyjnym.

Informacje dodatkowe można uzyskać w dni robocze pod numerem telefonu: 24 369 50 13

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość