Informacje z LV sesji rady gminy - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Wczoraj odbyła się LV sesja rady gminy. Obrady poprzedziło wspólne posiedzenie komisji, podczas którego omówiono projekty przygotowanych uchwał. Na sesji procedowano zmiany budżetowe oraz zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. Radni zabezpieczyli środki na dodatkowe prace związane z budową przedszkola w Rogozinie (wyposażenie i zagospodarowanie terenu przy budynku). Zwiększonego finansowania wymaga też „Usunięcie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radzanowo”. Po przeprowadzeniu postępowania ofertowego kwota była wyższa niż pierwotnie zakładano.

Zgodnie z wymaganiami prawnymi przebieg obrad prezentowany jest pod adresem:

https://radzanowo.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość