Spotkanie wójta z sołtysami - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Lipcowe spotkanie wójta, Piotra Jakubowskiego, z sołtysami zdominowały dwa tematy. Pierwszy dotyczył dodatkowych świadczeń pieniężnych z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Informacji w tej sprawie udzieliła Agnieszka Chrzanowska – specjalista ds. współpracy z sołectwami. Według ustawy z dnia 26 maja 2023 r. świadczenie przysługuje osobom, które pełniły funkcję sołtysa przez minimum dwie kadencje, nie mniej niż osiem lat. Osoby ubiegające się o świadczenie pieniężne z tytułu świadczenia funkcji sołtysa, muszą przedstawić w KRUS zaświadczenie potwierdzające okres pełnienia tej funkcji. Zaświadczenie wydaje wójt gminy na wniosek. Wnioski można składać w godzinach pracy urzędu.

Kolejnym z tematów było przedyskutowanie zasad udostępniania świetlic wiejskich z terenu gminy Radzanowo. Sprawa dotyczy zwiększenia odpłatności za wynajem obiektów. Obecnie świetlice udostępniane są na podstawie i zasadach przyjętych uchwałą rady gminy w 2020 r. zgodnie z regulaminem. Przed podjęciem ostatecznej decyzji zostaną przeprowadzone spotkania, które pozwolą wypracować najlepsze rozwiązanie.

Obecni na naradzie dzielnicowi z Posterunku Policji w Radzanowie omówili kolejne plany priorytetowe na terenie gminy.

Sołtysi otrzymali również informacje na temat afrykańskiego pomoru świń oraz zasad zgłaszania szkód spowodowanych zjawiskiem suszy w 2023 roku.

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość