Dodatkowe świadczenie pieniężne - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Osoby ubiegające się o świadczenie pieniężne z tytułu świadczenia funkcji sołtysa, muszą przedstawić w KRUS zaświadczenie potwierdzające okres pełnienia tej funkcji. Zaświadczenie wydaje Wójt Gminy Radzanowo na wniosek. Wnioski można składać od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30 w sekretariacie Urzędu Gminy  w Radzanowie przy ul. Płockiej 32.

Świadczenie przysługuje osobom, które pełniły funkcję sołtysa przez minimum dwie kadencje, nie mniej niż osiem lat. Przy złożeniu wniosku należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Telefon kontaktowy w tej sprawie pod nr. 24 369 50 17

WNIOSEK (plik PDF) otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość