Zasady zgłaszania szkód spowodowanych zjawiskiem suszy w 2023 roku - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

W związku z wzrastającą suszą rolniczą, potwierdzoną wynikami monitoringu suszy rolniczej przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, przypomina się, że wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę (nie dotyczy szkód w środkach trwałych spowodowanych suszą) producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą aplikacji. Za pomocą tej aplikacji producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym. Sporządzanie protokołu odbywa się wyłącznie przez aplikację, tzn. bez udziału komisji gminnych szacujących straty, powołanych zarządzeniami właściwego miejscowego wojewody.

Na dzień dzisiejszy aplikacja nie jest jeszcze „otwarta”, więc nie ma jeszcze możliwości jej aktywowania. O jej uruchomieniu zostaniecie Państwo powiadomieni – informacja pojawi się na stronie internetowej Gminy Radzanowo oraz zostanie przekazana w sposób zwyczajowo przyjęty tj. za pośrednictwem sołtysów.

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość