Informacje z LIV sesji rady gminy - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Wczoraj (28.06.2023 r.) odbyła się LIV sesja rady gminy. Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu zmian w pierwotnym porządku obrad Radni podjęli kilka bardzo ważnych uchwał dotyczących m.in. zmian w budżecie, zmian wieloletniej prognozy finansowej, w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025.

W budżecie zabezpieczono środki na inwestycję na które w ostatnim czasie pozyskaliśmy finasowanie zewnętrzne oraz wprowadzono zupełnie nowe zadania!

- 510 000 zł na dalszą rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Rogozinie oraz Stróżewku  

- 1 777 800 zł na modernizację dróg w miejscowościach Kosino, Dźwierzno, Chełstowo, Szczytno, Radzanowo, Ślepkowo Królewskie 

- 290 000 zł zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy - w tym roku planujemy zakupić ponad 60 takich lamp 

- 51 396 zł na remont świetlicy w Juryszewie

- 45 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Radzanowie  

- 82 000 zł na budowę chodnika w Stróżewku.

W dalszej części radni przyjęli uchwałę w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników, oraz w sprawie wyrażenia zgody i uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody zlokalizowanym na terenie Gminy Radzanowo.

Zgodnie z wymaganiami prawnymi przebieg obrad prezentowany jest pod adresem:

https://radzanowo.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość