Informacja o otrzymanym dofinansowaniu - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Gmina Radzanowo otrzymała dofinansowanie w ramach „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnicta, Gmina Radzanowo w bieżącym roku otrzymała wsparcie finansowe dla szkół funkcjonujących w strukturze gminy.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021- 2025" jest to kolejna edycja wieloletniego programu, nakierowanego na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek. Ze względu na skalę oddziaływania, jest to jeden z największych programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Działania w ramach bieżącej edycji kontynuują sprawdzone metody popularyzacji czytania (takie jak zakup nowości książkowych, czy poprawa infrastruktury bibliotecznej), jak i odpowiadają na współczesne przemiany sposobów uczestnictwa jednostki w kulturze.

Program ma na celu budowanie nawyków czytelniczych wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz wzmocnienie aktywności czytelniczej uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, poprzez zwiększenie dostępu do nowości wydawniczych, w tym ich zakup oraz wyposażenie bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

 

dofinasowanie czytelnictwo 2023

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość