Spotkanie wójta z sołtysami - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Dziś odbyło się zebranie wójta, Piotra Jakubowskiego z sołtysami. Na początku upamiętniono minutą ciszy zmarłego sołtysa wsi Chełstowo Pana Stanisława Głowackiego. Przywitano również nowowybranego sołtysa, którym został Pan Sławomir Sadkowski.

Następnie wójt przedstawił wszystkim pozyskane przez Gminę Radzanowo dofinasowania w 2023r.

Budżet Województwa Mazowieckiego: droga Juryszewo - Dźwierzno - 100 tyś, droga Kosino - 150 tyś.; ulica Zielona - 655 tyś. ; droga Szczytno - Chełstowo - 415 tyś. „Mazowsze dla sportu 2023” budowa szatni na boisku sportowym w Radzanowie - 217 tyś.; "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023" na remont świetlicy w Juryszewie w kwocie 150 tys. zł.; remont OSP Szczytno - ok 40 tyś.

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw: remont świetlicy wiejskiej w Wólce - 10 tyś.; zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Łoniewo -10 tyś.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: utylizacja azbestu - dofinansowanie w kwocie 34 900,00 zł.

Program Maluch +: utworzenie Klubu Dziecięcego w Radzanowie - ok. 1 mln zł.

W kolejnej części zebrania wójt przedstawił informację w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027.

Zwrócił się z prośbą o promowanie i głosowanie w ramach kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, gdzie zgłoszony został projekt budowy ciągu pieszo – rowerowego na trasie Rogozino – Płock. Głosowanie trwa do 18 czerwca 2023r.

Na zakończenie wójt zaprosił do uczestnictwa w zbliżających się gminnych wydarzeniach, w tym 24 czerwca na Wieczór Sobótkowy w Radzanowie.

Bieżące utrzymanie dróg gminnych – zgłoszenia w sprawie bieżącej konserwacji, równania, doraźnych napraw sołtysi mogli zgłaszać do kierownika Zakładu Gospodarczego.

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość