Informacje z L sesji rady gminy - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Wczorajsza sesja rozpoczęła się od gratulacji dla asp. szt. Mariusza Skrzyneckiego, który objął stanowisko Kierownika Posterunku Policji w Radzanowie. Podziękowania za współpracę oraz podejmowane działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy otrzymał również asp. szt. Tomasz Peciakowski, który kierował miejscowym posterunkiem przez 10 lat.

W kolejnym punkcie obrad szefowa gminnego sztabu Magdalena Kosielińska podsumowała przebieg 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszej gminie. Podczas tegorocznej akcji zebrano prawie 85 tyś zł. na skuteczne diagnozowanie i leczenie sepsy. Na ten efekt pracowali szczególnie wolontariusze (55 osób), którzy kwestowali od wczesnych godzin porannych. Na sesji wyróżniono i podziękowano pięciu z nich: Maria Mielczarek, Hania Zielińska oraz Alicja Centowska (Samorządowe Przedszkole w Radzanowie), Iga Bielas (Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rogozinie), Wiktoria Ziemkiewicz (Szkoła Podstawowa w Radzanowie). W ramach tegorocznej orkiestry odbyły się: e-Turniej FIFA, Turniej Halowej Piłki Nożnej oraz koncert finałowy na hali sportowej w Radzanowie z występami artystycznymi, licytacjami, kiermaszami, sklepikiem. Szefowa sztabu złożyła podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji 31. Finału. Szczególne podziękowania otrzymał również pan Artur Rutkowski, pasjonat biegania, który podjął wyzwanie pokonania trasy 115 km z Warszawy do Radzanowa; panującą tego dnia aura pokrzyżowała tak śmiałe plany, ale przebiegnięty dystans 85 km jest i tak ogromnym wyczynem!

W dalszej części radni wysłuchali sprawozdania z działalności międzysesyjnej wójta, w którym omówił m.in. przeprowadzone postępowania przetargowe, aplikacje wniosków na dofinansowania w ramach prowadzonych naborów z Budżetu Mazowsza (MIAS 2023, Mazowsze dla lokalnych centrów integracji, Mazowsze dla OSP), Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (modernizacja drogi gminnej w Kosinie), programu Maluch + (na utworzenie żłobka lub klubu dziecięcego w Radzanowie). Wójt, Piotr Jakubowski przestawił również listę bieżących prac inwestycyjnych tj. budowa przedszkola w Rogozinie, rozbudowa kanalizacji, remont stacji uzdatniania wody, modernizacja górnej sali w Domu Ludowym w Rogozinie.

W kolejnym punkcie radni przyjęli informację z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 r. oraz jednogłośnie przyjęli uchwały w sprawie zmian budżetowych, w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu, w sprawie programu udzielania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach na terenie Gminy Radzanowo.

W wolnych wnioskach radni m.in. zapoznali się ofertą Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Płocku, którą przedstawiała Edyta Trojanowska, Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego.

Zgodnie z wymaganiami prawnymi cały przebieg obrad prezentowany jest pod adresem:

https://radzanowo.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość