RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW – NABÓR WNIOSKÓW DLA WŁAŚCICIELI ZABYTKÓW - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

By umożliwić niepublicznym podmiotom pozyskanie dofinansowania ze środków krajowych Wójt Gminy Radzanowo ogłasza nabór wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Złożone wnioski oceniać będzie specjalnie powołana komisja. Według zasad ogłoszonych przez BGK podmiot uprawniony tj. np. Gmina Radzanowo może złożyć maksymalnie dziesięć wniosków o dofinansowanie w trzech kategoriach: do 150 000 złotych, do 500 000 złotych lub do 3 500 000 złotych. Procedura wspólnego ubiegania się o środki i realizacji samej inwestycji została szczegółowo opisana w Zarządzeniu Nr 20/2023  z dnia 10 lutego 2023 r.

 Wymagania formalne:

  • złożenie wniosku na druku stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Radzanowo,
  • złożenie wniosku w terminie,
  • wniosek dotyczy zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków,
  • wniosek dotyczy zabytku położonego / przechowywanego na terenie gminy Radzanowo,
  • zakres prac wskazany w opisie zadania mieści się w zakresie nakładów wskazanych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  • zgłaszane do dofinansowania prace i/lub roboty nie zostały wykonane przed złożeniem wniosku,
  • wnioskodawca jest właścicielem zabytku lub czy posiada tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
  • Termin zgłoszeń upływa 28 lutego 2023 r.

ZARZĄDZENIE (plik PDF) otwiera się w nowej karcie

WNIOSEK (plik PDF) otwiera sie w nowej karcie

WNIOSEK (plik DOC) otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość