Zwrot podatku akcyzowego - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT, oraz:

- w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,

- w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:

132,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

3 - 28 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

2 - 31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego otwiera się w nowej karcie

 

Aktualne informacje można uzyskać również w Urzędzie Gminy – pokój nr 23 lub pod numerem telefonu 24/369 50 20.

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość