Informacje z XLVIII sesji rady gminy - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Wczorajsza, ostatnia w tym roku, sesja rady gminy rozpoczęła się od przyjęcia nowego porządku obrad; pod głosowanie wprowadzono uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Następnie wójt, Piotr Jakubowski przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, w tym o bieżących inwestycjach, złożonych wnioskach o dotacje, realizacji dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych oraz dostawach węgla w ramach preferencyjnego zakupu. Poinformował również o nowej linii R-2, która ruszy z dniem 1 stycznia 2023 r. na trasie Kosino-Radzanowo-Płock, przez Białkowo i Rogozino.

Radni przyjęli podsumowanie zadań z realizacji funduszu sołeckiego oraz plan pracy komisji stałych na kolejny rok. Głosowane przez nich uchwały dotyczące zmian budżetowych, WPF oraz wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 miały charakter porządkujący pozycje bilansowe, dochodowe i wydatkowe. Ponad to przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 oraz wyrażono zgodę na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radzanowo nieruchomości gruntowej na której znajduje się przepompownia ścieków.

Z uwagi na problemy techniczne publikacja z obrad XLVIII sesji nastąpi w późniejszym niż zazwyczaj terminie pod adresem:

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość