Budżet Gmina Radzanowo na 2023 rok uchwalony - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Grudniowa sesja to moment przesunięć budżetowych w dochodach i wydatkach kończącego się roku oraz uchwalanie budżetu na kolejny rok.

Taki właśnie przebieg miała dzisiejsza XLVII sesja Rady Gminy. Po jednomyślnym głosowaniu nad zmianami bieżącego budżetu i uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej radni pochylili się nad projektem jednej z najważniejszych z podejmowanych w roku uchwał. Głosowanie poprzedziła dyskusja radnych i wójta oraz odczytanie przez przewodniczącą Jolantę Sochacką uzyskanych pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej wraz z uzasadnieniem.

Jak przyznał w swoim wystąpieniu Piotr Jakubowski Wójt Gminy Radzanowo przyszłoroczny budżet nie obejmuje wprawdzie wszystkich propozycji złożonych przez Państwa radnych, ale zaplanowane wydatki majątkowe 2023 r. to aż 23 mln zł, w tym katalog inwestycji na rekordową kwotę 17 mln zł

Projekt budżetu przekracza 60 mln zł i zakłada utrzymanie strategii zrównoważonego rozwoju całej Gmina Radzanowo, przy jednoczesnym zachowaniu wachlarza dotychczas realizowanych dla Mieszkańców usług, jak zapewnienie transportu publicznego, system odbioru odpadów, utrzymanie sieci kanalizacji, uzdatnienie wody, czy oświetlenie uliczne. Z kolei wśród inwestycji strategicznych, po budowie przedszkola w Rogozinie i rozbudowie o kolejne kilometry sieci kanalizacyjnej, będą oczywiście nadal drogi gminne (m.in. Juryszewo-Dźwierzno i Szczytno-Chełstowo, droga w Kosinie, dotowana kwotą 2 mln zł przebudowa dróg wewnętrznych osiedla w Nowym Boryszewie, czy przebudowa ulicy Zielonej w Radzanowie). W przyszłorocznym budżecie zabezpieczono środki również na opracowanie dokumentacji projektowej dla kilku kolejnych dróg (m.in. w Nowym Boryszewie, Brochocinie, czy dla ulicy Wspólnej w Rogozinie), co jest warunkiem koniecznym do ubiegania się Gminy o kolejne dotacje.

W związku z upływem pierwszego roku swojej pracy Piotr Jakubowski Wójt Gminy Radzanowo podziękował wszystkim radnym, pracownikom Urzędu Gminy z Panią Skarbnik i Panem Sekretarzem na czele oraz dyrektorom i kadrom placówek oświatowych i jednostek podległych Urzędowi za zaangażowanie i otwartość na współpracę.

 

Zgodnie z wymaganiami prawnymi przebieg obrad prezentowany jest pod adresem:

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość