Zaproszenie na LXIII sesje Rady Gminy Radzanowo - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Przewodnicząca Rady Gminy Radzanowo zawiadamia, że zwołuje LXIII sesję Rady Gminy Radzanowo na dzień 30 stycznia 2024 r. o godz. 14.00 w sali widowiskowej Centrum  Kultury i Sportu w  Radzanowie ul. Szkolna 3.

Porządek obrad :

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

4.Dyskusja oraz rozpatrzenie projektu uchwały:

  • zmieniającej Uchwałę Rady Gminy Radzanowo nr LXI/340/2023 z dnia 20.12.2023r w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radzanowo;
  • zmieniającej Uchwałę w sprawie Budżetu Gminy Radzanowo na rok 2024 nr LXI/341/2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20.12.2023r.;
  • w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowej sołtysom gminy Radzanowo;
  • w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy;
  • w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”.
  • w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanowo;
  • w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanowo.

5.Przyjęcie protokołów z sesji z dnia: 27.10.2023r, 28.11.2023r., 20.12.2023r. i 28.12.2023r.

6.Wolne wnioski.

7.Zamknięcie sesji.

                                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                (-)  Jolanta Anna Sochacka 

ZAWIADOMIENIE (plik PDF) otwiera się w nowej karcie

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:


Informujemy, że zgodnie z treścią art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, obrady Rady Gminy Radzanowo są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.radzanowo.pl

Udział w obradach Rady Gminy Radzanowo oznacza akceptację dla utrwalenia swojego wizerunku i głosu.

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Wójt Gminy Radzanowo, ul. Płocka 32 , 09-451 Radzanowo, tel: (0-24) 369 50 10.

Kontakt z inspektorem ochrony danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres administratora.

Utrwalone dane, w postaci wizerunku i głosu, będą publicznie dostępne.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Radzanowo.

Dane osobowe przechowywane będą przez czas wynikający z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych.

Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych.

Transmisja z obrad:  https://radzanowo.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady  otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość