Informacje z XL sesji rady gminy - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Podczas dzisiejszych obrad radni wysłuchali obszernego sprawozdania wójta z działalności międzysesyjnej, w tym o:

- ogłoszonych przetargach na modernizację ulicy Kredytowej w Radzanowie i dostawę tłucznia dolomitowego,

- otwarciu postępowania na rozbudowę Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rogozinie; zostały złożone dwie oferty - firmy Climatic na kwotę ponad 9 mln zł oraz firmy BOX PLAY na 6,5 mln zł.

W ramach zaplanowanych inwestycji, ruszyła rozbudowa sieci kanalizacyjnej, jednocześnie w Rogozinie i Stróżewku; w dalszej kolejności będą prowadzone prace w Boryszewie i Radzanowie. W programie MIAS 2022 gmina pozyskała z kolei dofinansowanie w wysokości 36 tys. zł, na zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Męczenino i Śniegocin oraz na świetlice wiejskie w Ciółkowie (remont) i w Radzanowie – Dębnikach (doposażenie). Projekt złożony do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza 2022 na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 567 Płock-Rogozino uzyskał pozytywny wynik weryfikacji formalnej i został zakwalifikowany do głosowania. Od 8️ czerwca ruszy głosowanie Mieszkańców, które potrwa do 30 czerwca.

W dalszej części radni przyjęli odpowiednie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zabezpieczając środki finansowe m. in. na rozbudowę Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rogozinie. Przyjęte zmiany w uchwale budżetowej dot. m.in. przyznanej w kwocie blisko 120 tys. zł dotacji dla Szkoły Podstawowej w Radzanowie na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020; udział w takim projekcie umożliwia m.in. podniesienie kompetencji kluczowych uczniów poprzez wspólne zajęcia merytoryczne z rówieśnikami z innego kraju UE. Zabezpieczono również kwotę 40 tys. zł na udział własny gminy w sfinansowanie zakupu niskoemisyjnego taboru do przewozu 9 osób (200 tys. zł na zakup busa gmina pozyskała w ramach Program Inwestycji Strategicznych "POLSKI ŁAD" poprzez Związek Gmin Regionu Płockiego, który był głównym wnioskodawcą).

W ramach wolnych wniosków radni kierowali zapytania o bieżące sprawy dotyczące zagadnień z terenu poszczególnych miejscowości.

Całość obrad zgodnie z wymaganiami prawnymi prezentowana jest pod adresem:

https://radzanowo.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość