PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ-ULICY WIŚNIOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RADZANOWO - INWESTYCJA ZAKOŃCZONA - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

W Gminie Radzanowo zrealizowano zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Wiśniowej w miejscowości Radzanowo”. Zadanie dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Montaż finansowy zadania:

Koszt całkowity 812 819,88 zł

Kwota dofinansowania 568 973,91 zł

Wysokość wkładu własnego gminy 243 845,97 zł

W ramach niniejszego zadania wykonano jezdnię z mieszanek mineralno-bitumicznych o szerokości 5,0 m i długości 269,91 mb, wykonano obustronnych chodniki, zjazdy indywidualne, zjazd publiczny oraz wykonano. odwodnienia za pomocą kanalizacji deszczowej.

 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ-ULICY WIŚNIOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RADZANOWO - INWESTYCJA ZAKOŃCZONA 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ-ULICY WIŚNIOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RADZANOWO - INWESTYCJA ZAKOŃCZONA

 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ-ULICY WIŚNIOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RADZANOWO - INWESTYCJA ZAKOŃCZONA 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ-ULICY WIŚNIOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RADZANOWO - INWESTYCJA ZAKOŃCZONA

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość