Informacje z XXXVIII sesji rady gminy - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Podczas XXXVIII sesji Rady Gminy Radzanowo kadencji 2018 - 2023, uroczyste ślubowanie złożyła pani Małgorzata Elżbieta Zielińska - Chrzanowska, która na radną została wybrana 9 stycznia 2022 r. w wyborach uzupełniających.

Przypomnijmy, że Wojewoda Mazowiecki zarządził wybory uzupełniające do Rady Gminy Radzanowo w okręgu wyborczym nr 10, obejmującym Rogozino ulice: Mazowiecka, Wiejska, Wspólna, Spokojna, Morelowa, Krótka, Zielona, Osiedlowa, Cicha, Lazurowa, Bursztynowa, Południowa, Chabrowa, Makowa, Wschodnia, Jaśminowa, Różana, Płocka, Krańcowa, Sadowa, Kalinowa, Złota, Wesoła.

W czasie sesji radny Sylwester Dębski odczytał Rotę Ślubowania Radnych: "Wierna Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnej sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców". Nowo wybrana radna odpowiedziała: "Ślubuję".

Pani Małgorzacie Zielińskiej-Chrzanowskiej życzymy sukcesów w sprawowaniu tej zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji.

W ramach wolnych wniosków radni kierowali zapytania o bieżące sprawy dotyczące zagadnień z terenu poszczególnych miejscowości.

Całość obrad zgodnie z wymaganiami prawnymi prezentowana jest pod adresem:

https://radzanowo.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość