Comiesięczne spotkanie z sołtysami - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Dziś odbyło się comiesięczne zebranie z sołtysami, które poprowadził sekretarz gminy Marcin Kuczkowski. Gościem spotkania był starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz. Starosta przekazał garść informacji o drogowych inwestycjach powiatowych na terenie gminy. Wśród wymienionych zadań znalazły się m.in. modernizacja drogi relacji Ślepkowo Szlacheckie – Męczenino i Radzanowo – Bulkowo; budowa chodnika w Nowym Boryszewie w kierunku Stróżewka, przebudowa przejścia dla pieszych przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rogozinie oraz przebudowa skrzyżowania w miejscowości Woźniki. Starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz omówił również bieżącą działalność powiatu. Sołtysi z terenu naszej gminy wręczyli specjalną statuetkę i bukiet kwiatów jako wyraz podziękowania dla Sylwestra Ziemkiewicza za wieloletnią i owocną współpracę.

W dalszej części sekretarz Marcin Kuczkowski przedstawił informację o działaniach inwestycyjnych gminy i zapewnił o ciągłości trwających przedsięwzięć. Przybliżył także stan finansów gminy i wykonanie budżetu za I półrocze 2021 roku. Ponadto wymienił katalog inwestycji zgłoszonych do Programu Inwestycji Strategicznych; program ten daje możliwość pozyskania bezzwrotnej dotacji na kluczowe dla rozwoju naszego samorządu zadania, m.in. budowę nowych odcinków kanalizacji, remonty infrastruktury drogowej, przebudowę SUW w m. Radzanowo-Dbębniki, czy rozbudowę Zespołu Szkolno – Przedszkolengo o kompleks sal przedszkolnych.

W spotkaniu z sołtysami uczestniczyła również Dorota Chętka, doradca rolniczy z MODR, która przekazała aktualne informacje o trwających naborach wniosków; Olimpiadzie z wiedzy rolniczej oraz dyżurach w Urzędzie Gminy (środy; godz. 7:30 – 14:30).

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość