NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022 - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzanowie informuje, że od dnia 1 lipca br. można składać drogą elektroniczną (Emp@tia, ePUAP, bankowość elektroniczna, PUE ZUS) wnioski na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 na następujące świadczenia: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 sierpnia br. wnioski na w/w świadczenia można składać drogą tradycyjną (papierową) w siedzibie GOPS w Radzanowie.

Przypominamy, że wnioski składa się w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia.

Wzory wniosków będą dostępne na gminnej stronie internetowej w zakładce Do pobrania lub na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, natomiast od dnia 1 sierpnia br. można będzie je pobierać osobiście w siedzibie ośrodka.

Podstawą szybkiej realizacji świadczenia jest prawidłowo wypełniony wniosek oraz dostarczenie wymaganych ustawami dokumentów. Wnioskodawcy proszeni są o dokładne wypełnienie danych osobowych, numeru PESEL, wskazanie konta na który należy przekazać świadczenie.

W przypadku ubiegania się o świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa jest rok  2020. Prawo do świadczeń ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie, ul. Płocka 32 codziennie od poniedziałku do piątku osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 24 369 50 23, 24 369 50 25, 24 369 50 26, 24 369 50 27 oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl otwiera się w nowej karcie).

 

 

 

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość