Informacje z XXVIII sesji rady gminy - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Przedwakacyjna sesja rady gminy Radzanowo została zwołana wczoraj na wniosek wójta. Posiedzenie rozpoczęło się od głosowania nad poszerzeniem pierwotnego porządku. Wprowadzono dodatkowo projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kilku działek w miejscowości Rogozino.

Przyjęta przez radnych uchwała budżetowa, z uwagi na pozyskane w ostatnim czasie dotację, miała charakter porządkujący. Gmina Radzanowo pozyskała dofinansowania z Samorządu Województwa Mazowieckiego na: remont świetlicy wiejskiej w Starym Boryszewie, Ciółkowie, Juryszewie; rozbudowę placu zabaw w Woźnikach; modernizacje dróg Kosino "Pieńki" i "Parcele", remont budynku OSP Radzanowo; doposażenie OSP Woźniki; nasadzenia roślinności tlenowej w Ciółkowie, Radzanowie i Rogozinie. Łączna kwota pozyskanych środków to blisko 270 000 zł. Dodatkowo zabezpieczono w budżecie środki na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rogozino, Stróżewko i Radzanowo. Powiększenie puli pieniężnej na to zadanie związane jest z kosztorysowaniem zaprezentowanym przez wykonawców w postępowaniu przetargowym.

Podczas obrad został poruszony temat taryf cenowych za pobór wody i odprowadzanie ścieków wprowadzonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Radni przyjęli także uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w Radzanowie oraz poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość