Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016 - 2022 - podsumowanie realizacji LSR - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Szanowni Państwo

Od 2016 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”, w którego skład wchodzą gminy: Bodzanów, Bulkowo, Mała Wieś, Radzanowo i Wyszogród z terenu powiatu płockiego oraz Brochów i Młodzieszyn z terenu powiatu sochaczewskiego, realizuje Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2016 – 2022, wspierając działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i samorządów. Głównym źródłem pochodzenia środków finansowych jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016 - 2022, a budżet jakim dysponuje LGD, to kwota 6 600 000,00 zł. Do dnia dzisiejszego rozdysponowano 6 330 522,44 zł. Z pieniędzy tych skorzystali przede wszystkim przedsiębiorcy (3 530 068,68 zł), samorządy (2 102 221,76 zł), parafie oraz organizacje pozarządowe, w tym OSP czy Stowarzyszenia (698 232,00 zł).

Sfinansowano inicjatywy, przedsięwzięcia i inwestycje z następujących działań:

- aktywizacji, integracji i wzmacniania wykorzystania kapitału społecznego subregionu poprzez pobudzanie oddolnych inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej, integracji mieszkańców obszaru poprzez wzmocnienie więzi społecznych w oparciu o lokalne dziedzictwo i tradycje oraz wsparcia rozwoju społeczno – gospodarczego poprzez rozwój i promocję produktów i usług lokalnych;

- rozwoju przedsiębiorczości i podejmowania działalności gospodarczej na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy odpowiadających specyfice lokalnej gospodarki oraz aktywizacji zawodowej mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości;

- poprawę jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych poprzez zachowanie lokalnego dziedzictwa oraz poprawę stanu infrastruktury publicznej, turystycznej i społecznej.

Od 2016 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” siedmiokrotnie ogłaszało nabory wniosków z powyższych działań. Rada Programowa Stowarzyszenia rozpatrzyła 114 złożonych wniosków o przyznanie pomocy.

A oto przykłady zrealizowanych inwestycji:

- Doposażenie wnętrza kościoła w ławki dla wiernych oraz obraz do ołtarza w Parafii p.w. Nawiedzenia Świętej Elżbiety przez NMP w Pepłowie, wpisanego do rejestru zabytków województwa mazowieckiego na kwotę 65 000,00 zł;

- Remont ścian budynku kościoła parafialnego Świętej Trójcy w Wyszogrodzie na kwotę 79 993,00 zł;

- Konserwacja ambony w zabytkowym Kościele parafialnym p.w. Św. Floriana w Orszymowie na kwotę 51 239,00 zł;

- Remont więźby dachowej nad nawą główną i prezbiterium w Kościele Parafialnym pw. Św. Anny w Blichowie na kwotę 89 305,00 zł;

- Odnowa zabytkowych schodów z okresu międzywojennego na kwotę 77 512,72 zł;

- Renowacja zabytkowego Parku w Młodzieszynie na kwotę 80 786,33 zł;

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez odnowę parku zabytkowego w Radzanowie - oświetlenie, ciąg pieszo- jezdny na kwotę 79 275,50 zł;

- Przebudowa drogi gminnej Bodzanów – Reczyn na odcinku Chodkowo – Karwowo Duchowne na kwotę 297 622,20 zł;

- Przebudowa drogi gminnej nr 290420W w miejscowości Nowy Podleck na kwotę 314 317,15 zł;

- Przebudowa drogi gminnej nr 380124W "Gruszowa" w m. Brochów, Gmina Brochów na kwotę 313 800,10 zł;

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stróżewko na kwotę 313 644,51 zł;

- Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. ew. nr 393 miejscowości Juliopol na kwotę 310 947,67 zł;

- Przebudowa drogi gminnej nr 290811W relacji Mała Wieś - Ściborowo w m. Mała Wieś o długości 1,252 km na kwotę 314 315,58 zł;

- Wyposażenie istniejącej bazy turystyczno – rekreacyjnej w miejsca noclegowe poprzez zakup domków kempingowych na kwotę 94 551,68 zł;

- Stworzenie nowych miejsc pracy poprzez zakup maszyn i urządzeń na kwotę 300 000,00 zł;

- Budowa sali bankietowej "Leśny Zakątek" w celu aktywizacji osób z obszaru działania LGD na kwotę 271 000,00 zł;

- Rozwój usług instalacyjnych poprzez zakup maszyn: urządzenia przeciskowego, sprężarki przewoźnej śrubowej, wiertnicy do przewiertów i samochodu transportowego oraz stworzenie dwóch miejsc pracy w istniejącej firmie na kwotę 122 517,00 zł;

- Budowa budynku handlowo-usługowego z przeznaczeniem na rozwój działalności gospodarczej firmy handlowej „EWA” na kwotę 242 000,00 zł;

- Zwiększenie konkurencyjności firmy RIBE Łukasz Rybicki poprzez inwestycje oraz tworzenie nowych miejsc pracy na kwotę 300 000,00 zł;

- Firma szkoleniowa o profilu cukierniczym "Słodki Fach" na kwotę 100 000 zł;

- Świadczenie usług doradczych oraz opracowanie i wdrożenie aplikacji wspomagających produkcję w gospodarstwach rolnych na kwotę 100 000,00 zł;

- Kwatery pracownicze najlepsze i jedyne na okolice na kwotę 100 000 zł;

- Zakup wyposażenia do sklepu rolniczo-technicznego w celu podejmowania działalności gospodarczej na kwotę 100 000 zł;

- Założenie firmy oferującej innowacyjne usługi eventowe i rekreacyjne na kwotę 100 000,00 zł;

- Budowa nowoczesnych technologii światłowodowych na kwotę 100 000 zł;

- Wyposażenie punktu gastronomicznego na kwotę 100 000 zł;

- Założenie działalności gospodarczej w zakresie usług ogólnobudowlanych oraz rewitalizacji ogrodów na kwotę 100 000 zł;

- Utworzenie innowacyjnej działalności gospodarczej świadczącej usługi najmu proekologicznych skuterów elektrycznych na kwotę 100 000 zł;

- Najlepsza, bo ekologiczna myjnia samoobsługowa, zawsze Twe auto umyć jest gotowa na kwotę 100 000 zł;

- Warsztat naprawczy maszyn i aut osobowych w miejscowości Radzanowo na kwotę 100 000 zł;

- Kwatery pracownicze innowacją na terenie Gminy Młodzieszyn na kwotę 100 000 zł.

Zarząd oraz Rada Programowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” dziękuje wszystkim Beneficjentom za odwagę podjęcia się trudu pozyskania zewnętrznych środków wsparcia, wdrożenia ich i rozliczenia.

logo UE Leader LGD PROW

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016 - 2022 - podsumowanie realizacji LSR (plik PDF) otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość