Informacje z XXIII sesji rady gminy - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Grudniowa sesja (15.12.2020) rady gminy została zwołana na wniosek wójta Sylwestra Ziemkiewicza. Podczas sesji radni podjęli wszystkie uchwały zaplanowane w porządku obrad. Pierwszym punktem były zmiany w uchwale budżetowej, które miały charakter porządkujący. Koniec roku w samorządach oznacza dopełnienie wielu czynności niezbędnych do prawidłowego zakończenia okresu obrachunkowego, aby uzyskane na ich podstawie informacje były rzetelne, obiektywne, bezbłędne oraz sprawdzalne.

Radni opracowali także stanowisko w sprawie zachowania integralności województwa mazowieckiego. Czytamy w nim m.in.: „(…) Nasza Gmina jest częścią mazowieckiej wspólnoty regionalnej, którą współtworzymy od roku 1999. To również dzięki wysiłkom mieszkańców naszych „małych ojczyzn” Województwo Mazowieckie jest w czołówce najsilniejszych gospodarczo regionów europejskich i liderem polskich województw.

Uważamy, że Mazowsze oraz jego Mieszkańcy zasługują na szansę dalszego rozwoju swojego regionu. Nie godzimy się na arbitralne rozstrzyganie o naszym losie za naszymi plecami oraz plecami mieszkańców – członków naszych wspólnot samorządowych.

Rada Gminy Radzanowo wyraża zaniepokojenie konsekwencjami ewentualnego podziału Województwa Mazowieckiego. Rozdzielenie wspólnego organizmu na dwie, odrębne części doprowadzi do poważnych problemów z ich funkcjonowaniem. Konsekwencją podziału będzie skazanie centralnej części Mazowsza (posiadającej wysokie dochody własne) na wpłacanie gigantycznej kwoty tzw. „janosikowego”, które zostanie przetransferowane do wszystkich pozostałych 16 województw. To oznacza, że tzw. Mazowsze regionalne wprawdzie otrzyma swoją część „janosikowego”, ale będzie to nieporównywalnie mniej środków finansowych, niż obecnie organy Samorządu Województwa Mazowieckiego przekazują na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dróg, organizacją przewozów kolejowych, utrzymaniem instytucji kultury i szpitali, zlokalizowanych na tym terenie. W konsekwencji, przy znacząco obniżonym poziomie dochodów (dochody z CIT spadną do poziomu 13%!), konieczne będzie pokrywanie kosztów funkcjonowania „zdublowanej” administracji samorządowej do obsługi zadań o charakterze wojewódzkim, co znacząco wpłynie na możliwości wydatkowe w obszarze usług publicznych, m.in. ochrony zdrowia, edukacji publicznej, ochrony środowiska, przeciwdziałania bezrobociu, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, utrzymania dróg wojewódzkich i połączeń kolejowych.

Rada Gminy Radzanowo podkreśla, że propozycja podziału Województwa Mazowieckiego musi zostać poddana szerokim konsultacjom społecznym z mieszkańcami Mazowsza oraz uzależniona od wyników tych konsultacji.”

Informacja dotycząca zachowania integralności Województwa Mazowieckiego będzie przesłana m.in. do Prezydenta, Premiera, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Posłów i Senatorów z terenu województwa mazowieckiego, Wojewody Mazowieckiego.

Relacja wideo z przebiegu XXIII sesji rady gminy Radzanowo dostępna pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=C1vqtT2iOzw otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość