Zaproszenie na XLIX sesję Rady Gminy Radzanowo - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Przewodniczaca Rady Gminy Radzanowo zawiadamia, że zwołuje XLIX sesję Rady Gminy Radzanowo  na  dzień  25 stycznia 2023r.  o godz. 15.00  w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sportu w  Radzanowie ul. Szkolna 3.

   

Porządek obrad :

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Dyskusja oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie :

  • przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy;
  • rozpatrzenia skargi z dnia 13.12.2022r.;
  • przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie;
  • zmiany uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz niektórych innych uchwał;
  • określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
  • w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzanowo;
  • odwołania Skarbnika Gminy;
  • powołania Skarbnika Gminy.

4.Zamknięcie sesji.

                                                                                                            

                                                                                    PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

                                                                                          (-) Jolanta Anna Sochacka

Zawiadomienie (plik PDF) otwiera sie w nowej karcie

                                                                                   

Link do transmisji: https://radzanowo.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady otwiera się nowej karcie

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:


Informujemy, że zgodnie z treścią art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, obrady Rady Gminy Radzanowo są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.radzanowo.pl

Udział w obradach Rady Gminy Radzanowo oznacza akceptację dla utrwalenia swojego wizerunku i głosu.

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Wójt Gminy Radzanowo, ul. Płocka 32 , 09-451 Radzanowo, tel: (0-24) 369 50 10.

Kontakt z inspektorem ochrony danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres administratora.

Utrwalone dane, w postaci wizerunku i głosu, będą publicznie dostępne.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Radzanowo.

Dane osobowe przechowywane będą przez czas wynikający z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych.

Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych.

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość