Zaproszenie na LIV sesję Rady Gminy Radzanowo - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Przewodniczaca Rady Gminy Radzanowo zawiadamia, że zwołuje LIV sesję Rady Gminy Radzanowo  na  dzień  27 czerwca 2023r.  o godz. 10.00  w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sportu w  Radzanowie ul. Szkolna 3.

   

Porządek obrad :

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Dyskusja oraz rozpatrzenie projektu uchwały:

  • w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
  • zmieniająca uchwałę Rady Gminy Radzanowo nr XLVII/262/2022 z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radzanowo;
  • zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2023 nr XLVII/263/2022 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20.12.2022r;
  • zmieniająca Uchwałę nr X/57/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 6 sierpnia 2019r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
  • w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji
    o kandydatach na ławników;
  • w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad udostępniania świetlic wiejskich z terenu Gminy Radzanowo;
  • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025.

4. Przyjęcie protokołu z obrad sesji w dniu: 17.05.2023r.

5.Wolne wnioski.

6. Zamknięcie sesji.

                                                                                                      

                                                                                    PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

                                                                                          (-) Jolanta Anna Sochacka

Zawiadomienie (plik PDF) otwiera sie w nowej karcie

                                                                                   

Link do transmisji: https://radzanowo.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady otwiera się nowej karcie

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:


Informujemy, że zgodnie z treścią art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, obrady Rady Gminy Radzanowo są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.radzanowo.pl

Udział w obradach Rady Gminy Radzanowo oznacza akceptację dla utrwalenia swojego wizerunku i głosu.

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Wójt Gminy Radzanowo, ul. Płocka 32 , 09-451 Radzanowo, tel: (0-24) 369 50 10.

Kontakt z inspektorem ochrony danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres administratora.

Utrwalone dane, w postaci wizerunku i głosu, będą publicznie dostępne.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Radzanowo.

Dane osobowe przechowywane będą przez czas wynikający z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych.

Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych.

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość