Zaproszenie na LXV sesję Rady Gminy Radzanowo - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Przewodniczaca Rady Gminy Radzanowo zawiadamia, że zwołuje LXV sesję Rady Gminy Radzanowo  na  dzień  29 kwietnia 2024 r.  o godz. 16.00  w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sportu w  Radzanowie ul. Szkolna 3.

   

Porządek obrad :

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025.

4.Ocena zasobów pomocy społecznej za 2023r.

5.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

6.Dyskusja i rozpatrzenie projektu uchwały:

  • zmieniającej Uchwałę Rady Gminy Radzanowo nr LXI/340/2023 z dnia 20.12.2023r w   sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radzanowo;
  • zmieniającej Uchwałę nr LXI/341/2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20.12.2023r. w sprawie Budżetu Gminy Radzanowo na rok 2024;
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr ewid. 73/6 i 73/7 w miejscowości Nowe Boryszewo;
  • w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławnika do sądu powszechnego.

7.Przeprowadzenie uzupełniającego wyboru ławnika do sądu powszechnego na kadencję 2024-2027 i podjęcie uchwały stwierdzającej wybór ławnika do sądu powszechnego na kadencję 2024-2027.

8.Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 11.03.2024r.

9.Wolne wnioski.

10.Zamknięcie sesji.

                                                                                                  

                                                                                    PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

                                                                                          (-) Jolanta Anna Sochacka

Zawiadomienie (plik PDF) otwiera sie w nowej karcie

                                                                                   

Link do transmisji: https://radzanowo.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady otwiera się nowej karcie

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:


Informujemy, że zgodnie z treścią art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, obrady Rady Gminy Radzanowo są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.radzanowo.pl

Udział w obradach Rady Gminy Radzanowo oznacza akceptację dla utrwalenia swojego wizerunku i głosu.

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Wójt Gminy Radzanowo, ul. Płocka 32 , 09-451 Radzanowo, tel: (0-24) 369 50 10.

Kontakt z inspektorem ochrony danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres administratora.

Utrwalone dane, w postaci wizerunku i głosu, będą publicznie dostępne.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Radzanowo.

Dane osobowe przechowywane będą przez czas wynikający z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych.

Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych.

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość