Informacje z XX sesji rady gminy - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Wczorajsza sesja rady gminy Radzanowo rozpoczęła się od głosowania nad zmianą pierwotnego porządku obrad. Z katalogu procedowanych uchwał zdjęto dokument dotyczący bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości. Następnie przewodnicząca Jolanta Sochacka podsumowała informacje z przygotowania gminnych szkół i przedszkoli do zajęć w bieżącym roku szkolnym. Stosowne sprawozdania dyrektorzy przedłożyli radnym na komisjach poprzedzających sesję.

Następnie wójt Sylwester Ziemkiewicz udzielił obszernego sprawozdania z działalności międzysesyjnej, w tym na temat podjętych zarządzeń, realizowanych inwestycji, przebiegu zebrań sołeckich, czy udziału w lokalnych wydarzeniach.

W kolejnym punkcie obrad przewodnicząca odczytała treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu za I półrocze. Na podstawie przedłożonej informacji wójta gminy Radzanowo RIO wydało opinię pozytywną.

W dalszej części radni przyjęli uchwałę w sprawie zmian budżetowych oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej; nadano nazwy ulicom Modrzewiowej i Świerkowej w Radzanowie; określono średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Radzanowo na rok szkolny 2020/2021.

Zgodnie z wymaganiami prawnymi przebieg obrad prezentowany jest pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=nM1Z8E_y12w&list=PLz1wvvKFf9ilrzyaafGoLhb0YtsYR4IpJ&index=19 otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość