Informacje z LXIV sesji rady gminy - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Dziś odbyła się LXIV sesja rady gminy.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad w pierwszej kolejności głos zabrał wójt, Piotr Jakubowski. Przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Omówił prowadzone postępowania przetargowe na modernizację drogi w Kosinie, II etap prac na ul. Zielonej i drodze Szczytno – Chełstowo oraz zakup auta dla OSP Rogozino. W ramach bieżących inwestycji: ruszyły prace na działce przy ul. Spółdzielczej, gdzie powstanie miejsce na „lokalny ryneczek”; rozpoczęły się roboty związane z budową kanalizacji w Stróżewku; została podpisana umowa na modernizację ul. Wiosennej w Rogozinie oraz drogi gminnej w Ślepkowie Szlacheckim.
W następnym punkcie obrad szefowa gminnego sztabu Magdalena Kosielińska podsumowała przebieg 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszej gminie. Na cel tegorocznej akcji „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!” zebrano ponad 95 tyś zł ! Na ten efekt pracowali szczególnie wolontariusze (70 osób), którzy kwestowali od wczesnych godzin porannych. Na sesji wyróżniono i podziękowano pięciu z nich: Amelia Sarzalska (Szkoła Podstawowa w Radzanowie), Julia Jaskuła (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rogozinie) oraz wolontariusze Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie - Mateusz Duszczyk, Piotr Kamiński i pani Lena Cybulska. Odbyły się również: koncert, Turniej Halowej Piłki Nożnej, loterie i kiermasz w ZSP w Rogozinie oraz koncert finałowy na hali sportowej w Radzanowie z występami artystycznymi, licytacjami, sklepikiem. Szefowa sztabu złożyła podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji 32. Finału.
W dalszej kolejności radni przyjęli zmiany m.in. w uchwale budżetowej; wprowadzono ostatnio otrzymane dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego na kwotę blisko 900 tys. zł. Ponadto zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowościach Nowe Boryszewo, Juryszewo, Rogozino; opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radzanowo (ul. Płocka), Rogozino (ul. Krańcowa w kierunku Brochocina); opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Łoniewo - Praga, Radzanowo – Lasocin - Szczytno, Dźwierzno oraz uregulowanie poboczy przy drodze gminnej w Kostrogaju.
Zgodnie z obowiązującymi wymogami, całość obrad będzie dostępna na stronie:

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość