Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Płocku
zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w Ogólnokrajowym
Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne – etap regionalny.
Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.
Udział w nim mogą wziąć zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne, których
przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników.
W dwudziestu dotychczasowych edycjach w Konkursie udział wzięło już ponad
24 tysiące gospodarstw indywidualnych.
Współorganizatorami tegorocznego Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Partnerem Strategicznym jest AGRO
Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.
Właściciele gospodarstw rolnych uczestniczący w Konkursie mają okazję
do zaprezentowania swojego miejsca pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych
nagród, a przede wszystkim poddania swojego gospodarstwa profesjonalnemu audytowi
bezpieczeństwa pracy, który wykonują komisje konkursowe. Podczas eliminacji
sprawdzą one, czy w ocenianym gospodarstwie stosowane w praktyce zasady
ochrony zdrowia i życia, a także czy wyeliminowane zostały w nim zagrożenia
wypadkowe. W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp
w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową
Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające
w środowisku wiejskim.
 
 
Szczegóły Konkursu: Regulamin.

Liczymy na wsparcie działania i zachęcenie rolników do udziału w Konkursie
oraz zamieszczenie informacji wraz z Regulaminem na stronie internetowej Urzędu.
Termin zgłaszania udziału w Konkursie upływa z dniem 25.04.2024 r.

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość