Informacje z LXIII sesji rady gminy - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Dziś odbyła się pierwsza sesja rady gminy w 2024 roku. W pierwszej kolejności radni wysłuchali szczegółowego sprawozdania wójta z działalności międzysesyjnej.

Piotr Jakubowski omówił:

- bieżące postępowania przetargowe prowadzone przez Urząd Gminy (dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stróżewko; modernizacji drogi w Szczytnie etap II, ul. Zielonej – etap II i ul. Wiosennej w Rogozinie)

- zakup średniego auta pożarniczego dla OSP Rogozino w ramach pozyskanej dotacji;

- termomodernizację budynku Urzędu Gminy;

- utworzenie Klubu Dziecięcego w Radzanowie. Ponadto wójt przedstawił realizowane inwestycje, w tym:

- budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Kostrogaj;

-montaż paneli fotowoltaicznych przy świetlicy w Ślepkowie Szlacheckim;

- instalację kolejnych lamp solarnych na terenie gminy;

- zakup urządzeń do siłowni napowietrznej na boisku sportowym w Radzanowie;

- podpisanie umowy na modernizację drogi Ciółkowo-Śniegocin, etap II.

Gmina zabiega również o pozyskanie dodatkowych środków zewnętrznych na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rogozino (osiedle przy ul. Kalinowej) oraz na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Radzanowie - etap II.

W dalszej części obrad radni przyjęli zmiany w uchwale budżetowej na 2024 rok zabezpieczające dodatkowe środki na rozbudowę kanalizacji w Stróżewku, wykonanie projektu ul. Lipowej w Radzanowie oraz modernizację świetlicy wiejskiej w Szczytnie.

Podczas sesji przyjęto również:

- plany pracy Komisji Rady Gminy na 2024 rok;

- kryteria rekrutacji do gminnych szkół podstawowych i przedszkoli

- Strategię Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”(dokument ten jest planem wspólnego rozwoju miasta Płocka, trzech powiatów oraz 24 gmin, w tym gminy Radzanowo).

Zgodnie z wymaganiami prawnymi przebieg obrad prezentowany jest pod adresem:

https://radzanowo.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość