Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Gmina Radzanowo uczestniczyła w realizacji Regionalnego Partnerstwa Samorządów:

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” ( Projekt ASI)

Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost potencjału Mazowsza”

Działania 2.1 „E-usługi” Poddziałania 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Celem strategicznym Projektu ASI jest wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, przez rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności

Więcej na stronie:

http://www.geodezja.mazovia.pl/projekty/asi/startasi.html#oppron 

 

 logotypy

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość