OSP z powiatu płockiego z nowymi wozami dzięki wsparciu UE - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Ruszyło rekordowe wsparcie unijne dla mazowieckich OSP. Trafi do nich 187 wozów strażackich dofinansowanych przez Unię Europejską. Blisko 250 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza przyznał zarząd województwa. W sobotę umowy z władzami miast i gmin oraz prezesami OSP z powiatu płockiego podpisał marszałek Adam Struzik. W spotkaniu uczestniczyła też radna województwa mazowieckiego Wiesława Krawczyk. Wsparcie dla OSP z powiatu płockiego z funduszy europejskich to ponad 14,4 mln zł.

Do ochotniczych straży pożarnych z Mazowsza trafi ogromne wsparcie z Unii Europejskiej – blisko 250 mln zł. – Unia od lat wspiera mazowieckich strażaków. W aktualnej perspektywie pieniądze przeznaczamy na wozy strażackie. Wsparcie jest rekordowe, bo aż 250 mln zł, i przeznaczymy je na zakup 187 średnich i ciężkich wozów strażackich – podkreśla marszałek Adam Struzik. – Z unijnej pomocy korzystają też jednostki OSP z subregionu płockiego, które na zakup pojazdów otrzymają w sumie prawie 27 mln zł. Dziś podpisaliśmy kolejnych 11 umów z jednostkami z powiatu płockiego.

Konkurs na doposażenie mazowieckich strażnic w nowoczesny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof cieszył się dużym zainteresowaniem. Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło 200 wniosków. Ostatecznie do dofinansowania wybrano 187 projektów. – Wspieranie mazowieckich służb ratowniczych to inwestycja w bezpieczeństwo, a rola funduszy europejskich w tym zakresie nie do przecenienia. Praca strażaka to wyzwanie i misja. To oni zazwyczaj jako pierwsi docierają na miejsce pożaru, wypadku drogowego czy lokalnego podtopienia, dlatego muszą być odpowiednio wyposażeni – dodaje Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Dofinansowanie z UE otrzymają jednostki OSP z całego Mazowsza. W regionie warszawskim stołecznym będzie to kwota ponad 28,4 mln zł, a w regionie mazowieckim regionalnym – prawie 221 mln zł.  

– Jednym z priorytetowych obszarów działania Unii Europejskiej jest zapobieganie zagrożeniom naturalnym i odpowiednie postępowanie w przypadku ich wystąpienia. Dzięki dofinansowaniu jednostki straży pożarnej zyskają nowoczesny sprzęt, który poprawi warunki pracy strażaków. Inwestycja przyczyni się również do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza – podkreśla Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Umowy na wsparcie strażaków

W sobotę (27 stycznia br.) zostało podpisanych 11 umów na wsparcie jednostek straży pożarnej z subregionu płockiego. Jak zaznacza radna województwa mazowieckiego Wiesława Krawczyk, to kolejna pomoc dla druhen i druhów z powiatu płockiego. – Tym razem unijne wsparcie w wysokości ponad 14,4 mln zł trafi do OSP Płock-Trzepowo, Gąbin, Staroźreby, Łąck, Rogozino, Bielsk, Stare Gałki, Bulkowo, Nowa Góra, Bodzanów i Nowy Duninów.

Ponad 14,4 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu płockiego

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej OSP Płock-Trzepowo otrzyma średni samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem. W ramach projektu zostanie przeprowadzona akcja edukacyjna, odbędą się też spotkania z lokalną społecznością.

 

Tytuł projektu: Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz akcję edukacyjną na terenie Miasta Płocka

Beneficjent: Gmina – Miasto Płock

Całkowita wartość projektu: 1 650 660,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 403 061,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Jednostka OSP Gąbin kupi ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z pełnym wyposażeniem. Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo strażaków w czasie ich pracy, a także skróci czas dotarcia do wypadków drogowych. W ramach projektu odbędą się też spotkania z lokalną społecznością. Kampanie odbędą się również w szkołach i przedszkolach.

 

Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP w Gąbinie

Beneficjent: Miasto i Gmina Gąbin

Całkowita wartość projektu: 2 115 000,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 797 750,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

OSP w Staroźrebach kupi nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z pełnym wyposażeniem. Nowy wóz pomoże druhom w wykonywaniu codziennych obowiązków. W ramach projektu odbędzie się akcja edukacyjna dotycząca zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych.

Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP w Staroźrebach

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Staroźrebach

Całkowita wartość projektu: 1 654 999,99 zł

Dofinansowanie z UE: 1 406 749,99 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Dzięki unijnemu wsparciu OSP Łąck otrzyma nowy średni wóz ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem. Odnowiona flota zwiększy zabezpieczenie gminy na wypadek klęsk żywiołowych i wypadków drogowych.

Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 ze zbiornikiem wody na minimum 4,5 tys. wody dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącku

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Łącku

Całkowita wartość projektu: 1 315 000,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 117 750,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Gmina Radzanowo kupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogozinie. W ramach projektu zostanie przeprowadzona kampania informacyjno-edukacyjna skierowana do mieszkańców gminy.

 

Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rogozino

Beneficjent: Gmina Radzanowo

Całkowita wartość projektu: 1 478 458,77 zł

Dofinansowanie z UE: 1 254 598,95 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Dzięki Unii Europejskiej Ochotnicza Straż Pożarna w Bielsku zostanie doposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Inwestycja przyczyni się do poprawy warunków pracy strażaków, a także podniesie bezpieczeństwo mieszkańców gminy.

 

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bielsk

Beneficjent: Gmina Bielsk

Całkowita wartość projektu: 1 231 230,00zł

Dofinansowanie z UE: 1 045 500,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Gmina Mała Wieś kupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Gałkach. Wyposażenie jednostki w nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy jest istotne m.in. ze względu na występowanie na terenie gminy rezerwatów przyrody, Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz obszarów Natura 2000.

 

Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stare Gałki

Beneficjent: Gmina Mała Wieś

Całkowita wartość projektu: 1 215 000,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 032 750,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Ochotnicza Straż Pożarna w Bulkowie zostanie wyposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy z pełnym wyposażeniem. Dzięki temu podniesie się bezpieczeństwo mieszkańców gminy Bulkowo i powiatu płockiego.

 

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP w Bulkowie

Beneficjent: Gmina Bulkowo

Całkowita wartość projektu: 1 606 150,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 365 227,50 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Gmina Staroźreby kupi ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Górze. Nowoczesny sprzęt poprawi warunki pracy strażaków, zwiększy ich bezpieczeństwo i wpłynie na efektywność przeprowadzanych akcji. Planowane jest także przeprowadzenie akcji edukacyjnej dotyczącej zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych.

 

Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP w Nowej Górze

Beneficjent: Gmina Staroźreby

Całkowita wartość projektu: 1 654 999,99 zł

Dofinansowanie z UE: 1 406 749,99 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Ochotnicza Straż Pożarna w Bodzanowie dzięki wsparciu z UE otrzyma ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy i wyposażenie, m.in. zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego i aparat powietrzny. Inwestycja poprawi komfort i efektywność pracy strażaków, a także wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców.

 

Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bodzanów

Beneficjent: Gmina Bodzanów

Całkowita wartość projektu: 1 570 001,21 zł

Dofinansowanie z UE: 1 334 501,02 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Duninowie zostanie doposażona w średni pojazd ratowniczo-gaśniczy. W ramach projektu zostanie również przeprowadzona akcja edukacyjna skierowana do mieszkańców gminy. Planowane są spotkania z lokalną społecznością, kampanie edukacyjne w szkołach, publikacja artykułów w prasie.

 

Tytuł projektu: Doposażenie OSP Nowy Duninów w sprzęt do celów zarządzania klęskami i katastrofami

Beneficjent: Gmina Nowy Duninów

Całkowita wartość projektu: 1 493 203,01zł

Dofinansowanie z UE: 1 269 222,55 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Partnerami wydarzenia są: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Niepodległości, Fundacja My Obywatele UE im. W.B. Jastrzębowskiego.

 

logo osp rogozino

 

 

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość