Środki finansowe na gminne inwestycje - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

W dniu 25 czerwca br. w siedzibie płockiej delegatury Urzędu Wojewódzkiego została zorganizowana konferencji prasowa, na której przedstawiono informacje o finansowaniu lokalnych samorządów środkami z Funduszu Inwestycji Samorządowych. Narzędzie to ma stanowić część Funduszu Przeciwdziałania COVID, a wdrażane będzie po przejściu całego procesu legislacyjnego (aktualnie nad ustawą pracuje senat), w ramach tzw. „Tarczy 4.0.”

O wprowadzenie instrumentu antykryzysowego wspierającego gminy i powiaty w trudnym czasie kryzysu zabiegał Związek Gmin Wiejskich RP. Już w maju br. Związek przedstawił koncepcję wdrożenia „Gminnego Bonu Inwestycyjnego” przyznawanego bez zbędnych formalności każdej gminie w kwocie 1 mln. zł, jako impuls do rozwoju i niewygaszania inwestycji. Ostatecznie Rząd opracował projekt ustawy, według której kwota wsparcia finansowego uzależniona jest m.in. od zamożności danej gminy oraz od wysokości planowanych inwestycji.

Jak wynika z przedstawionych na konferencji Urzędu Wojewódzkiego informacji Gmina Radzanowo będzie mogła otrzymać wsparcie w kwocie 500 tys. zł „Jeśli ustawa wejdzie w życie i nasz samorząd otrzyma środki z Funduszu Inwestycji Samorządowych w zadeklarowanej kwocie, to na pewno wykorzystamy je efektywnie. W mojej ocenie kierunki wydatkowania powinny być maksymalnie prospołeczne, dotyczyć całej naszej lokalnej społeczności i pozytywnie oddziaływać na środowisko naturalne” powiedział wójt Sylwester Ziemkiewicz

W trudnym czasie kryzysu Referat Rozwoju i Inwestycji pod nadzorem Sekretarza Gminy Marcina Kuczkowskiego szczegółowo analizuje stan finansów gminnych oraz możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. Każda dotacja to kolejne zadania poprawiające warunki życia Mieszkańców. W trwającej kadencji od 2018 r. nasz samorząd otrzymał 577 985,42 zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego WM oraz 2 852 074 zł dotacji z Unii Europejskiej; w tym czasie ze środków własnych wydatkowaliśmy na inwestycje blisko 4 mln. zł. „Aplikujemy w różnorodnych programach rządowych, marszałkowskich i unijnych; niestety nie ze wszystkich otrzymujemy dofinansowania. Dla przykładu w ostatnim czasie utwardzenie dróg osiedlowych przy radzanowskim przedszkolu nie zostało zakwalifikowane do programu wojewody realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, a jak widzimy 8 innych samorządów lokalnych otrzymało dotacje” wyjaśniła Małgorzata Sztendur, kierownik Referatu Rozwoju i Inwestycji UG w Radzanowie. 

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość