PRZYPOMINAMY O INWENTARYZACJI BUDYNKÓW - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

 
Inwentaryzacja dotyczy budynków, które mają źródła ciepła o nominalnej mocy cieplnej
mniejszej niż 1 MW. to np. budynki mieszkalne, lokalne kotłownie czy budynki
handlowo-usługowe. Polega ona na zebraniu danych dotyczących parametrów
technicznych budynku oraz źródeł ogrzewania. Inwentaryzacja budynku polega na
wypełnieniu formularza inwentaryzacyjnego w systemie CEEB.
Inwentaryzację można:
wykonać samodzielnie wypełniając formularz inwentaryzacyjny
zamówić w swojej gminie poprzez Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków, w
ramach funkcjonalności „Zamów inwentaryzację budynku”,
wykonać dodatkowo w trakcie przeglądu przewodów kominowych.
 
 

Inwentaryzację budynku może wykonać osoba, która:
mieszka w domu jednorodzinnym i jest jego właścicielem
mieszka w domu wielorodzinnym i jest właścicielem jego części, np. posiada część
w tak zwanym bliźniaku, szeregowcu
posiada mieszkanie w budynku wielorodzinnym, np. bloku lub kamienicy,
zarządzanej przez zarządcę
posiada mieszkanie w budynku wielorodzinnym, np. bloku lub kamienicy,
zarządzanej przez wspólnotę mieszkaniową (nie ma zarządcy)
jest zarządcą budynku
W efekcie przeprowadzenia inwentaryzacji budynku można uzyskać tzw. uproszczoną
analizę efektywności energetycznej budynku. Dla właściciela bądź zarządcy danego
budynku oznacza to pozyskanie informacji o stanie technicznym budynku, które pomogą go
lepiej ogrzać. To także informacja jak zmniejszyć koszty ogrzewania i przeprowadzić
skuteczny remont termomodernizacyjny.
Po przeprowadzonej inwentaryzacji, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
automatycznie generuje uproszczoną analizę efektywności energetycznej budynku. Analiza
pozwala ocenić stan techniczny budynku pod względem utraty ciepła i emisji CO2.
Uproszczona analiza efektywności energetycznej budynku podaje:
wymagany i uzyskany współczynnik przenikania ciepła
wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i pierwotną
zalecany wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię
wielkość emisji CO2 budynku
Istnieje możliwość samodzielnego przeprowadzenia inwentaryzacji parametrów
technicznych budynku przez właściciela/zarządcę budynku. Rozwiązanie takie odciąża
administrację, a jednocześnie pozwoli obywatelowi na szybsze pobranie uproszczonej
analizy energetycznej.
Więcej informacji oraz materiały eukacyjne
https://zone.gunb.gov.pl/pl
 

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość