Informacje z LXII sesji rady gminy - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Ostatnia tegoroczna sesja rady gminy została zwołana, aby uporządkować kwestie finansowe w budżecie za 2023 rok. Głosowane przez radnych uchwały, dotyczące zmian budżetowych oraz wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023, miały charakter porządkujący pozycje bilansowe, dochodowe i wydatkowe.

Wprowadzono również dodatkowy punkt, dotyczący kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Rada gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy. Decyzja ta ma na celu złagodzenie obciążenia finansowego Mieszkańców i równoczesne zapewnienie odpowiednich środków pieniężnych na efektywną gospodarkę odpadami.

Radni przyjęli również plan pracy komisji stałych na rok 2024.

Zgodnie z wymaganiami prawnymi przebieg obrad prezentowany jest pod adresem:

https://radzanowo.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość