Informacje z LXI sesji rady gminy - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Wczoraj odbyła się LXI sesja rady gminy. Było to jedno z ważniejszych posiedzeń rady gminy zakończone jednogłośnym uchwaleniem budżetu na 2024 rok.

Głosowanie poprzedziła dyskusja radnych i wójta oraz odczytanie przez przewodniczącą Jolantę Sochacką pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej wraz z uzasadnieniem.

W swoim wystąpieniu Piotr Jakubowski, wójt gminy Radzanowo podkreślił, iż pomimo niestabilnych warunków zewnętrznych, kanonu wyzwań, galopującej inflacji mijający rok był dla Naszej gminy czasem wielu ważnych, strategicznych i rozwojowych inwestycji za blisko 23 mln zł. Dla porównania, przez 5 poprzednich lat na inwestycje wydaliśmy łącznie ok. 27 mln. zł, z czego prawie 10 mln zł w roku 2022.

Jak przyznał w swoim wystąpieniu wójt, przyszłoroczne zamierzenia są nieco skromniejsze, ale jednocześnie z ogromnym potencjałem, szczególnie pod kątem inwestycji. Projekt budżetu zakłada bowiem utrzymanie strategii zrównoważonego rozwoju całej Gminy Radzanowo, przy jednoczesnym zachowaniu wachlarza dotychczas realizowanych dla Mieszkańców usług, jak zapewnienie transportu publicznego, odbioru odpadów, utrzymanie sieci kanalizacji, uzdatnienie wody, czy zapewnienie oświetlenia ulicznego. Z kolei wśród inwestycji strategicznych znalazły się m.in.: utworzenie klubu dziecięcego w ramach programu „Maluch +” w Radzanowie, rozbudowa kanalizacji w Stróżewku, modernizacja dróg w Kosinie, Juryszewie, Ślepkowie Szlacheckim, Śniegocinie, Rogozinie, kolejne etapy modernizacji ulicy Zielonej w Radzanowie oraz drogi relacji Szczytno - Chełstowo, wymiana oświetlenia ulicznego, zakup auta dla OSP w Rogozinie. Zabezpieczono środki również na opracowanie dokumentacji projektowej dla kilku kolejnych dróg; m.in. ul. Lipową w Radzanowie, ul. Bursztynową w Rogozinie ). Kwotę 2 mln zł zabezpieczono na modernizację budynku Urzędu Gminy.

Tuż przed rozpoczęciem obrad sesji rady gminy na salę widowiskową Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie przybyli harcerze z trzech drużyn działających na terenie Gminy Radzanowo z komendantem Hufca ZHP "Mazowsze" Płock im. Szarych Szeregów dh Pawłem Gackowskim i dh Iwoną Zalewską. Na ręce wójta oraz przewodniczącej rady przekazali Betlejemskie Światło Pokoju. Ten wyjątkowy płomień dotarł do Polski 10 grudnia br. Tegorocznej sztafecie towarzyszy przesłanie „Czyńmy pokój”. Tej uroczystej chwili towarzyszyły życzenia świąteczne dla radnych i wszystkich Mieszkańców naszej gminy.

W związku z upływem drugiego roku swojej pracy Piotr Jakubowski wójt gminy Radzanowo podziękował wszystkim radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy z Panią Skarbnik i Panem Sekretarzem na czele oraz dyrektorom i kadrom placówek oświatowych i jednostek podległych Urzędowi za zaangażowanie i otwartość na współpracę.

Zgodnie z wymaganiami prawnymi przebieg obrad prezentowany jest pod adresem:

https://radzanowo.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość