Przekazanie specjalistycznego wyposażenia dla OSP - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Dzisiaj w Urzędzie Gminy w Radzanowie odbyło się uroczyste przekazanie specjalistycznego wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy.

Do trzech jednostek: OSP Woźniki, OSP Radzanowo, oraz OSP Rogozino trafiło po 5 kompletów ubrań specjalnych, wraz z hełmami, kominiarkami, butami oraz rękawicami za łączna wartość 82 999,80 zł (łącznie zakupionych zostało 15 kompletów ubrań).

Do tej pory jest to największa inwestycja jaką samorząd Gminy Radzanowo przekazał na zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zakupienie sprzętu zostało zrealizowane w ramach pomocy udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Radzanowo w ramach programu „Mazowsze dla Straży Pożarnych” na kwotę 39 750,00 zł (pochodząca w 47,89% z dotacji Województwa Mazowieckiego”), pozostała kwota tj. 43 249,80 zł pochodzi z budżetu Gminy Radzanowo.

Dzięki zakupionemu wyposażeniu strażacy – ochotnicy będą mieli możliwość szybszego i skuteczniejszego udzielenia pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego oraz mienia.

Zadanie zostało współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP -2023.

#Mazowszepomaga

#programywsparcia

#solidarnośćmazowiecka

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość