Informacje z LX sesji rady gminy - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Wczoraj odbyła się LX, uroczysta, sesja rady gminy. Podczas obrad uhonorowano tytułem „Zasłużona dla Gminy Radzanowo” Mieszkankę z naszej gminy Panią Stanisławę Pietrzak – Kociędę.

Pani Stanisława to wyjątkowe wyróżnienie otrzymała za lata poświęcenia, pasji i oddania, jakie wkładała w kształtowanie przyszłości młodych ludzi. Jej nieocenione zaangażowanie w proces wychowawczy oraz edukacyjny przyczyniło się do budowania silnych fundamentów gminnej oświaty. Prowadzenie zajęć dydaktycznych nie było dla niej jedynie pracą, lecz prawdziwą misją, którą realizowała z pełnym zaangażowaniem i sercem.

Ponadto, Pani Stanisława wniosła znaczny wkład w rozwój kultury lokalnej, organizując liczne przedsięwzięcia artystyczne, konkursy, czy wystawy, które ubogacały życie kulturalne gminy. Jej inicjatywy nie tylko przyciągały uwagę, ale również inspirowały młode pokolenie do rozwijania swoich talentów i pasji.

W imieniu gminnej Kapituły tytułu „Zasłużony/a dla Gminy Radzanowo” wniosek odczytała dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie, Magdalena Kosielińska.

Z rąk wójta, Piotra Jakubowskiego oraz przewodniczącej rady Jolanty Sochackiej Zasłużona otrzymała pamiątkową statuetkę, dyplom oraz kwiaty.

Podczas sesji wręczono również medal „Zasłużony dla Powiatu Płockiego” Chórowi „Złota Jesień” działającemu przy Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie. Medal wraz z gratulacjami wręczył Sylwester Ziemkiewicz, starosta powiatu płockiego oraz radny powiatowy Paweł Jakubowski.

Po wręczeniu odznaczeń radni wysłuchali kilku utworów w wykonaniu naszego radzanowskiego chóru Seniorów.

W części roboczej sesji Radni przyjęli również zaplanowane uchwały, w tym dotyczące zmian w WPF oraz bieżącym budżecie. Ponadto przyjęto gminny program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 – 2028. Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą dorosłych zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Jednogłośnie przyjęto również Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Radzanowo – aktualizacja na lata 2023–2027; to dokument umożliwiający ubieganie się o przyznanie środków pomocowych z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 oraz dalszej. Program ten otwiera drogę do finansowania inwestycji obejmujących m.in. termomodernizacje budynków, instalacje OZE, zwiększenie efektywności energetycznej.

Wójt Piotr Jakubowski przedstawił także relację z bieżącej działalności międzysesyjnej, omawiając zarówno bieżące inwestycje drogowe oraz zadania, które mają istotny wpływ na rozwój gminy.

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość