Informacje z LIX sesji rady gminy - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

W miniony piątek odbyła się LIX sesja rady gminy Radzanowo. Podczas obrad radni wysłuchali sprawozdania z działalności międzysesyjnej wójta, w tym o bieżących i planowanych inwestycjach na terenie gminy. Informacja dotyczyła także pozyskanych z budżetu państwa dotacji m.in. na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w wysokości 1,7 mln zł oraz na zakup minibusa zeroemisyjnego i sprzętu do utrzymania porządku i czystości.

Z kolei wśród procedowanych uchwał wdrożono m.in. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zmiany budżetowe. Uchwalono również nowe stawki podatkowe na 2024 rok. Ponadto rada przyjęła roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz zaktualizowała zasady udostępniania świetlic wiejskich.

W drodze tajnego głosowania radni dokonali również wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024 – 2027.

Zgodnie z wymaganiami prawnymi przebieg obrad prezentowany jest pod adresem:

https://radzanowo.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość