Informacja o sprzedaży końcowej węgla - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Informujemy o rozpoczęciu przez Gminę Radzanowo sprzedaży końcowej węgla dla uprawnionych mieszkańców.

Na podstawie art. 14a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236 ze zm.) informuje się o rozpoczęciu przez Gminę Radzanowo sprzedaży końcowej węgla dla uprawnionych mieszkańców.

Węgiel można nabyć wyłącznie w oparciu o nowy wniosek złożony w terminie od dnia 11 maja do dnia 30 czerwca 2023 r.


Wnioski o zakup złożone przed wyżej wskazanym terminem  pozostawia się bez rozpoznania.


Wnioski o zakup rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu, aż do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

 Cena za 1 tonę węgla wynosi 1 900,00 zł (tysiąc dziewięćset złotych 00/100)

Informujemy, że do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego określonej w przepisach wykonawczych. Oznacza to, że każdy uprawniona osoba może nabyć dowolną ilość  węgla, o ile gmina będzie nim jeszcze dysponować.

Odbiór towaru ze składu STU w Radzanowie ul. Spółdzielcza 7

Sprzedaż końcowa węgla na powyższych zasadach prowadzona będzie najpóźniej do dnia 31 lipca 2023 r.

Zainteresowani zakupem węgla są zobowiązani do złożenia stosownego wniosku.

Wniosek w wersji papierowej dostępny w Urzędzie Gminy w Radzanowie w pokoju nr 36 piętro II

Więcej informacji dostępnych Urzędzie Gminy w Radzanowie w pokoju nr 36 pod numerem telefonu 24 369 50 16

Wzór wniosku dostępny tutaj>>> WNIOSEK (plik PDF) otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość