II TURA SKŁADANIA WNIOSKÓW O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH (2) - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Rozpoczęcie składania wniosków: od 16 stycznia 2023 roku do 20 stycznia 2023 roku.

Składanie wniosków:

Wzór wniosku  dostępny jest w załączniku (pod tekstem) lub w wersji papierowej - w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Radzanowie.

Wnioski można złożyć:

  • osobiście

Urząd Gminy w Radzanowie (SALA POSIEDZEŃ)

ul. Płocka 32

09-451 Radzanowo

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - w godzinach 800-1500

wtorek - w godzinach 900-1630

Uwaga - wnioski nie będą przyjmowane w sekretariacie Urzędu Gminy w Radzanowie

  • listownie - poprzez nadanie w placówce pocztowej operatora pocztowego

Urząd Gminy w Radzanowie

ul. Płocka 32

09-451 Radzanowo

z dopiskiem „Wniosek - preferencyjny zakup węgla”

  • drogą elektroniczną (ePUAP) - za pośrednictwem platformy ePUAP

na adres: /e6x093ghd2/skrytka

Złożenie wniosku za pomocą ePUAP jest możliwe poprzez wysyłkę pisma ogólnego na skrzynkę ePUAP (/e6x093ghd2/skrytka), gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej.

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią wniosku, wypełnienie wszystkich danych, podpisanie wszystkich oświadczeń oraz załączników.

Kluczowym jest podanie przez Państwa prawidłowego numeru telefonu do kontaktu.

Nie będzie możliwe rozpatrzenie niekompletnych lub nieczytelnych wniosków.

 

WNIOSEK (plik PDF) otwiera się w nowej karcie

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCA

WNIOSEK MOŻE ZŁOŻYĆ JEDEN RAZ, TYLKO JEDNA OSOBA Z GOSPODARSTWA DOMOWEGO UPRAWNIONA DO DODATKU WĘGLOWEGO

  • Gmina Radzanowo pomaga jedynie w dystrybucji, nie uczestniczyła w procesie zakupu surowca i jego importu do kraju, nie ma więc wpływu na jego jakość.
  • Gmina Radzanowo nie ma wpływu na dostępność sortymentu jaki będzie oferowany przez spółki Skarbu Państwa. Węgiel posiada certyfikat jakości potwierdzający parametry jakościowe paliwa stałego.
  • Rozpatrzenie wniosku nie wymaga decyzji administracyjnej. Pracownik będzie kontaktował się z Państwem telefonicznie.
  • Złożenie wniosku w Urzędzie Gminy w Radzanowie oraz jego pozytywna weryfikacja nie jest jednoznaczne z zakupem paliwa stałego. Nieopłacony wniosek nie będzie realizowany.
  • Gmina nie przewiduje możliwości zwrotu zakupionego paliwa stałego.
  • Po pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany telefonicznie o konieczności dokonania wpłaty w terminie 3 dni na wskazane konto Gminy (pracownik podejmie maksymalnie trzy próby kontaktu telefonicznego z Wnioskodawcą). Konto bankowe dostępne jest na stronie radzanowo.pl zakładka „Węgiel”. Gdy towar będzie dostępny na jednym ze składów na terenie gminy pracownik skontaktuje się z Państwem w sprawie odbioru faktury uprawniającej do odbioru towaru. Po odbiór węgla należy zgłosić się na wskazany skład na terenie gminy w terminie 5 dni roboczych od dnia odbioru faktury.

Towar może zostać wydany jedynie Wnioskodawcy lub osobie upoważnionej pisemnie przez Wnioskodawcę do odbioru, po okazaniu faktury wystawionej przez Gminę Radzanowo.

  • Gmina Radzanowo nie pokrywa kosztów ani nie organizuje odbioru zamówionego węgla z punktu wskazanego na terenie gminy do gospodarstw domowych.

       Kosz 1 tony węgla w II turze naboru – 1 900 zł

DANE DO WPŁATY:

Gmina Radzanowo ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo

Bank Spółdzielczy „Mazowsze” Płock o/Radzanowo

94 9042 1013 0130 3681 2000 0350

Tytułem wpłaty: (…………………. preferencyjny zakup paliwa stałego (należy wskazać numer wniosku podany podczas rozmowy telefonicznej oraz dane wnioskodawcy)

UWAGA: Aby pozytywnie zweryfikować wniosek dane osoby wpłacającej MUSZĄ być zgodne z danymi wnioskodawcy !!!

WPŁATĘ NALEŻY DOKONAĆ PO KONTACIE TELEFONICZNYM PRACOWNIKA URZĘDU GMINY O POZYTYWNEJ WERYFIKACJI WNIOSKU

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość