Wymiana wodomierzy - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Gmina Radzanowo informuje, że od dnia 01.03.2022r. (wtorek) rozpoczynamy wymianę wodomierzy głównych w miejscowości Wodzymin od posesji nr 1.

Prosimy mieszkańców o udostępnienie pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze oraz o ułatwienie dostępu do wodomierzy poprzez usunięcie ekranów, zabudów oraz innych przeszkód, a także prosimy o sprawdzenie poprawności działania zaworu przed wodomierzem w związku z potrzebą zamknięcia dopływu wody w celu wymiany wodomierza.

Wymiana samego wodomierza głównego dokonywana jest na koszt Gminy Radzanowo. Wodomierze główne będą wymieniać konserwatorzy z Urzędu Gminy w Radzanowie. Pracownicy posiadają stosowne uprawnienia (legitymacje) podpisane przez Wójta Gminy Radzanowo.

W razie nieobecności Państwa w domu prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia nowego terminu wymiany wodomierza pod nr telefonu: 723-313-103.

O dalszej wymianie wodomierzy w kolejnych miejscowościach będziecie Państwo informowani na bieżąco poprzez stronę internetową, jak również komunikaty wywieszone na tablicy ogłoszeń danej miejscowości.

Uwaga: u odbiorców wody, u których w ostatnim czasie został wymieniony wodomierz na nowy i jest sprawny, wodomierz nie będzie wymieniany.

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość