Komunikat do Mieszkańców gminy Radzanowo odprowadzających ścieki do gminnej sieci kanalizacyjnej - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

W związku z bardzo częstymi awariami na przepompowniach ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Radzanowo przypominamy, iż zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków art. 9 pkt 1 i 2 zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, odpadów płynnych niemieszających się z wodą, substancji palnych i wybuchowych, substancji żrących i toksycznych, odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje. Mając to na uwadze, do urządzeń kanalizacyjnych nie należy wrzucać rzeczy, tj.:

  • nawilżanych chusteczek, wacików, materiałów opatrunkowych, patyczków do uszu, rajstop, włosów, bandaży, szmat, ręczników papierowych, gazet, pieluch, podpasek, tamponów, plastikowych torebek foliowych, prezerwatyw, gumowych rękawiczek oraz innych nie rozpuszczających się w wodzie materiałów,
  • niedopałków papierosów, lekarstw, farb, oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości, nakrętek, korków, gum do żucia,
  • materiałów budowlanych – które opadając na dno przewodów kanalizacyjnych tworzą zatory,
  • kości, odpadów kuchennych, tłuszczów i olejów,
  • do kanalizacji sanitarnej nie wolno również odprowadzać wód opadowych lub roztopowych, a także wód drenażowych.

Sieć kanalizacyjna jest zaprojektowana tak, aby przyjmować jedynie ścieki z Państwa domów – nieczystości sanitarne z kąpieli, mycia, prania i spłukiwania toalet. Wszystkie niedozwolone odpady stałe przyczyniają się m.in. do zapychania rurociągów i awarii pomp na przepompowniach. Częściowe zapychanie się rur kanalizacyjnych powoduje zwolniony odpływ ścieków oraz zatory sieci kanalizacyjnych i przepompowni ścieków, co skutkuje cofką ścieków w instalacjach mieszkaniowych i piętrzeniem ścieków w studzienkach.

Usuwanie awarii spowodowanych takim postępowaniem zwiększa koszty użytkowania, co z kolei przekłada się na cenę świadczonych usług za odprowadzenie i oczyszczenie dostarczonych przez Państwa ścieków.

Dlatego też przestrzegamy i gorąco apelujemy o należyte korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych i stosowanie się do zaleceń. Prosimy nie traktować kanalizacji jako pojemnika na odpady.

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość